Overleg spelteam

Bespreken van o.a. de jaarplanning en de invulling van de bijeenkomsten voor de komende tijd.