Stichting en vereniging

De stichting en de vereniging zijn de rechtspersonen van de scoutinggroep Luctor et Emergo en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting bestaat voornamelijk t.b.v. het beheer van het clubhuis, en de vereniging bestaat t.b.v. het dagelijks bestuur en bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, en een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers.

Het bestuur heeft onder andere als taak zorg te dragen voor beheer van de bezittingen en financiën. Het bestuur benoemd commissies voor verschillende activiteiten bijvoorbeeld de bouwcommissie. Tevens assisteren leden van het bestuur op verzoek bij bijzondere activiteiten zoals weekenden, zomerkamp, groepsacties, etc. Het bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen voor een vergadering.

Penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor de financiën (onder andere contributies, kampgelden en donateurs). De penningmeester maakt het financieel jaarverslag en stelt de begroting op. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies binnen het bestuur.