Aangesloten organisaties

Scouting Luctor et Emergo is aangesloten bij een aantal landelijke en regionale organisaties:

  • Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het land met 90.000 jeugdleden en 30.000 vrijwilligers. Er zijn in Nederland 1300 Scoutinggroepen. Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s.
  • Zorgbelang Gelderland behartigt belangen voor iedere Gelderse burger met een zorgvraag. In het bijzonder hebben wij aandacht voor cliënten geestelijke gezondheidszorg, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, (ouders en verwanten van) mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, zorgvragers van allochtone afkomst, jongeren en mantelzorgers.
  • MEE Gelderse Poort is wegwijzer voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of chronische ziekte. Ook ouders, familieleden, verwijzers en belangstellenden die iets willen weten over mensen met een beperking of die behoefte hebben aan een deskundig advies, zijn bij MEE Gelderse Poort aan het juiste adres.