Vraag en antwoord

Hieronder staat een aantal veel gestelde vragen betreffende scoutinggroep Luctor et Emergo. Het gaat hierbij om algemene vragen maar ook om vragen over het kamp of andere activiteiten.

Algemeen

 • De scoutinggroep…
 • Hou oud zijn de jongeren?
 • Met welke handicap(s) hebben de jongeren te maken?
 • Hoe komen de jongeren naar de woensdag bijeenkomsten?
 • Hoeveel bedraagt de contributie?
 • Wat zijn (naast de contributie) de kosten van deelname?
 • Hoe komt een scout/explorer/stamlid aan een scoutingbloes?

Zomerkamp

 • Welke taken heb je als begeleider op kamp?
 • Hoeveel begeleiders zijn er en wat zijn dit voor mensen?
 • Welke activiteiten worden er ondernomen?
 • Moet je het hele kamp mee?
 • Is ervaring met kamperen en/of gehandicapten noodzakelijk?
 • Kamperen op kamp
 • Voorbereidingsweekend

Algemeen

De scoutinggroep…

De naam van de groep is ‘Luctor et Emergo’. Bij Informatie kun je lezen waar de naam vandaan komt.
Bijeenkomsten worden wekelijks gehouden op woensdag en maandelijks op zaterdag. Sinds een lange poos zijn de bijeenkomsten weer in ons eigen vertrouwde en verbouwde clubhuis ’t Honk in Arnhem. De begeleiding is in handen van Pivo’s en Leiding die op vrijwillige basis zorgen dat er activiteiten georganiseerd worden.

Hou oud zijn de jongeren?

Bij de jongeren heeft de lichamelijke en geestelijke leeftijd een groot verschil. Daarom spreken we bij de Luctor niet zozeer over de leeftijd binnen een speltak, maar meer over het niveau. Om toch een indruk te geven van de leeftijd, die loopt ongeveer van tien tot zestig jaar.

Met welke handicap(s) hebben de jongeren te maken?

Veelal hebben de jongeren een meervoudige handicap die uiteen lopen van lichte tot zwaardere handicaps. Maar uiteraard zijn er ook jongeren met alleen een lichamelijke of alleen een verstandelijke handicap. Enkele handicaps die voorkomen zijn: spastisch, syndroom van Down, autistisch, auditieve en/of visuele beperking en ADHD.

Hoe komen de jongeren naar de woensdag bijeenkomsten?

De meeste jongeren worden gebracht door de ouders of verzorgers. Ook wordt er vaak vanuit de instellingen vervoer met taxi’s geregeld, en sommigen komen zelf met het openbaar vervoer. Er dient dus zelf voor vervoer gezorgd te worden.

Hoeveel bedraagt de contributie?

De contributie is vastgesteld op € 7,50 per maand met ingang van 1 juli 2006. Gaarne vooraf te voldoen per kwartaal (€ 22,50), liefst per automatische betaling.

giro 1396333 t.n.v. Stichting Luctor et Emergo, Scouting
onder vermelding naam groepslid

Penningmeester:
Mevr. Alet van Griethuizen

Voor meer informatie kunt u contactopnemen met de penningmeester, Mevr. Alet van Griethuizen
E-mail: penningmeester@scoutingluctor.nl

In deze contributie, die zo laag mogelijk wordt gehouden, zijn de kosten voor voeding en overnachting voor deelname aan de (door de groep georganiseerde) weekenden opgenomen. Verder bevat deze contributie de afdracht door onze groep aan de Landelijke organisatie Scouting Nederland en de afdracht voor het Regionale steunpunt Scouting Klein Gelderland.

Contributie wordt in het kwartaal waarin het nieuwe groepslid (op proef) komt kijken niet gevraagd.

Wat zijn (naast de contributie) de kosten van deelname?

Naast de contributie wordt alleen voor het zomerkamp (voor de Scouts en Explorers) en het pinksterkamp (voor de Stam) kosten berekend. Deze kosten worden per jaar vastgesteld.

Bij de kampen en weekenden is het van belang dat er afgemeld wordt, voor de datum die in de correspondentie vermeld wordt. Mocht dit te laat gebeuren, dan heeft de groep al kosten gemaakt. Om deze kosten te dekken, wordt bij te laat afmelden bij de kampen de helft van de kosten in rekening gebracht, en bij de weekenden de totale kosten die de groep moet maken voor deelname.

Hoe komt een scout/explorer/stamlid aan een scoutingbloes?

De ScoutShop heeft voor alle speltakken de bloesen beschikbaar. Maar deze dient alleen aangeschaft te worden (door een scout/explorer/stamlid zelf), wanneer iemand geïnstalleerd wordt. Hierover zal vanuit de speltakleiding contact opgenomen worden wanneer er een bloes aangeschaft dient te worden. Insignes e.d. worden door Luctor tegen een vergoeding beschikbaar gesteld.

Zomerkamp

Welke taken heb je als begeleider op kamp?

Dit ligt in eerste instantie bij de persoon zelf, wat je als begeleider zou willen doen. Maar als je alle taken bekijkt die op een kamp voorkomen, dan kun je denken aan helpen bij:

 • koken / boterham smeren / eten
 • spelletjes / opdrachten uitvoeren
 • naar wc gaan
 • rolstoel duwen / helpen bij staan
 • opstaan / naar bed gaan

Verder is het kamp in drieen gedeeld. Eerste deel is opbouwen (twee dagen), het kamp zelf (zeven dagen) en het afbreken, opruimen en schoonmaken (twee dagen). Er moet heel wat opgebouwd worden, omdat het slapen in tenten gebeurd, koken in een open tent en het regenprogramma zich in een grote speltent afspeelt.

Hoeveel begeleiders zijn er op kamp en wat zijn dit voor mensen?

Op kamp hebben we minimaal twaalf begeleiders nodig (drie begeleiders per groep). Verder is er iemand die zich bezig houdt met medicijnen. Ook zijn twee personen primair bezig met het klaarzetten en uitleggen van de spelletjes en activiteiten. En voor de fourage (eten) zijn twee personen verantwoordelijk, dus het inkopen, verdelen en klaarzetten ervan. En natuurlijk is er dan nog de kampleider die allerlei dingen tussendoor regelt.

Over de leeftijd, dit loopt aardig uiteen. De meeste zullen tussen de twintig en dertig jaar zitten, al zijn er ook begeleiders en leiding op kamp die ouder zijn.

Om een idee te geven van de dagelijkse bezigheden van de mensen die op kamp meegaan:

 • studenten natuurlijk (uiteenlopende studies)
 • verzorging
 • instellingen
 • basis en middelbare scholen

Welke activiteiten worden er ondernomen op kamp?

Er worden erg veel spelletjes gedaan en ook hiervan een lijstje om een indruk te geven:

 • ratten en raven
 • stoorzendertje
 • tik- / ren- / balspelletjes
 • spelletjes in het bos
 • allerlei knutsel/teken bezigheden
 • zingen bij het kampvuur

Meestal leuke simpele spelletjes.

En er zijn ook diverse activiteiten, bijvoorbeeld:

 • zwemmen
 • bezoek aan een stad in de buurt
 • een excursie (als het mogelijk is)
 • een nachttocht voor de Scouts
 • een dropping/overlevingstocht/hike voor de Explorers

En dit alles zal te maken hebben met het thema dat gekozen is bij het kamp.

Moet je het hele kamp mee?

Voor jongeren die bij de scoutinggroep zitten, wordt deelname aan het gehele kamp (en ook de weekenden) als vanzelfsprekend gezien. Het is een wezenlijk onderdeel van de activiteiten dat bij Scouting hoort. Daarom zien we deelname aan deze activiteiten in principe als voorwaarde waaraan voldaan moet worden.

Voor begeleiding geldt dit niet, aangezien het om vrijwilligerswerk gaat en er veelal vrije tijd voor ingeleverd moet worden. Daarom vinden we het als groep al erg fijn wanneer mensen bijvoorbeeld de helft van het kamp mee kunnen. Dus nee, het is niet noodzakelijk dat je het hele kamp aanwezig bent. Alleen is het uiteraard voor zowel de begeleiding als de jongeren prettig als er niet te veel wisselingen zijn. Wel is het aan te raden dat je er de opbouw bent, zodat je gedurende die tijd de anderen van de begeleiding leert kennen, dat is namelijk voor tijdens het kamp erg makkelijk.

Is ervaring met kamperen en/of gehandicapten noodzakelijk?

Ook ervaring met kamperen en/of gehandicapte jongeren is niet noodzakelijk, al is het natuurlijk wel handig en mooi meegenomen als je die ervaring wel hebt.

Kamperen op kamp

Iedereen die meegaat op kamp slaapt in principe in tenten. Voor de jongeren zijn er vier grote slaaptenten waar zes tot acht jongeren in kunnen slapen. De begeleiding slaapt in eigen tentjes. Normaal gesproken neemt iedereen zijn eigen tent, slaapzak, luchtbed, etc. etc. mee om te overnachten. Een plaatsje in een tent bij een andere begeleider is (heel) soms wel te regelen, mits zowel de eigenaar van de tent als de persoon die een slaapplaats zoekt daar geen bezwaar tegen hebben. Slaapzak, luchtbed e.d. dien je in ieder geval wel zelf voor te zorgen.

Voorbereidingsdag of -weekend

Bij ieder kamp is er altijd een voorbereidingsdag of -weekend georganiseerd waarin tochten in het bos en in de stad worden uitgezet en de terrein indeling wordt bepaald. Verder werkt het voor teambuilding ook erg goed. En als je nieuw binnen het team bent, dan is het zeker aan te raden om hierbij aanwezig te zijn. Als het weekend gepland is, dan zijn details over het weekend te vinden bij de Agenda.