Vraag en antwoord

Hieronder staat een aantal veel gestelde vragen betreffende scoutinggroep Luctor et Emergo. Het gaat hierbij om algemene vragen maar ook om vragen over het kamp of andere activiteiten.

Algemeen

 • De scoutinggroep…
 • Hou oud zijn de jongeren?
 • Met welke beperkingen hebben de jongeren te maken?
 • Hoe komen de jongeren naar de woensdag bijeenkomsten?
 • Hoeveel bedraagt de contributie?
 • Wat zijn (naast de contributie) de kosten van deelname?
 • Hoe komt een scout/explorer/stamlid aan een scoutingbloes?

Zomerkamp

 • Welke taken heb je als begeleider op kamp?
 • Hoeveel begeleiders zijn er en wat zijn dit voor mensen?
 • Welke activiteiten worden er ondernomen?
 • Moet je het hele kamp mee?
 • Is ervaring met kamperen en/of gehandicapten noodzakelijk?
 • Voorbereidingsweekend

Algemeen

De scoutinggroep…

De naam van de groep is ‘Luctor et Emergo’. Bij Informatie kun je lezen waar de naam vandaan komt.
Bijeenkomsten worden wekelijks gehouden op woensdag en maandelijks op zaterdag. Sinds een lange poos zijn de bijeenkomsten weer in ons eigen vertrouwde en verbouwde clubhuis ’t Honk in Arnhem. De begeleiding is in handen van Pivo’s en Leiding die op vrijwillige basis zorgen dat er activiteiten georganiseerd worden.

Hou oud zijn de jongeren?

Bij de jongeren heeft de lichamelijke en geestelijke leeftijd een groot verschil. Daarom spreken we bij de Luctor niet zozeer over de leeftijd binnen een speltak, maar meer over het niveau. Om toch een indruk te geven van de leeftijd, die loopt ongeveer van tien tot zestig jaar.

Met welke beperkingen hebben de jongeren te maken?

Veelal hebben de jongeren een meervoudige beperking die uiteen lopen van lichte tot zwaardere beperkingen. Maar uiteraard zijn er ook jongeren met alleen een lichamelijke of alleen een verstandelijke beperking. Enkele beperkingen die voorkomen zijn: spastisch, syndroom van Down, autistisch, auditieve en/of visuele beperking en ADHD.

Hoe komen de jongeren naar de bijeenkomsten?

De meeste jongeren worden gebracht door de ouders of verzorgers. Ook wordt er vaak vanuit de instellingen vervoer met taxi’s geregeld, en sommigen komen zelf met het openbaar vervoer. Er dient dus zelf voor vervoer gezorgd te worden.

Hoeveel bedraagt de contributie?

De contributie is per april 2024 vastgesteld op:

 • € 9,00 per maand voor de Explorers (€ 27,00 per kwartaal)
 • € 7,50 per maand voor de Stam (€ 22,50 per kwartaal)

Gaarne vooraf te voldoen per kwartaal, liefst per automatische betaling.

giro 1396333 t.n.v. Stichting Luctor et Emergo, Scouting
onder vermelding naam groepslid

Penningmeester:
Mevr. Gemma Spies-Cuijpers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester, Mevr. Gemma Spies-Cuijpers
E-mail: penningmeester@scoutingluctor.nl

In deze contributie zijn het gebruik van het clubhuis, de kosten voor diverse leuke activiteiten, voor koffie/thee met vaak wat lekkers opgenomen. Verder bevat deze contributie de afdracht door onze groep aan Scouting Nederland en de afdracht voor het Regionale steunpunt Scouting Klein Gelderland.

Contributie wordt in het kwartaal waarin het nieuwe groepslid (op proef) komt kijken niet gevraagd.

Wat zijn (naast de contributie) de kosten van deelname?

Er worden gedurende het jaar diverse weekenden georganiseerd. Voor elk weekend wordt een aparte bijdrage gevraagd:

 • RSW-Weekend voor Explorers: € 20,00 per deelnemer.
 • Zomerweekend: € 50,00 per deelnemer.
 • Reünieweekend: € 25,00 per deelnemer.

Indien u niet in staat bent om deze bijdragen te betalen, kunt u contact opnemen met de penningmeester. Er kan dan in goed overleg wellicht een beroep gedaan worden op het Steunfonds van Scouting Luctor et Emergo.

Bij de kampen en weekenden is het van belang dat er afgemeld wordt, voor de datum die in de correspondentie vermeld wordt. Mocht dit te laat gebeuren, dan heeft de groep al kosten gemaakt. Om deze kosten te dekken, worden de kosten in rekening gebracht die de groep moet maken voor deelname.

Hoe komt een scout/explorer/stamlid aan een scoutingbloes?

De ScoutShop heeft voor alle speltakken de bloesen beschikbaar. Maar deze dient alleen aangeschaft te worden (door een scout/explorer/stamlid zelf), wanneer iemand geïnstalleerd wordt. Hierover zal vanuit de speltakleiding contact opgenomen worden wanneer er een bloes aangeschaft dient te worden. Insignes e.d. worden door Luctor tegen een vergoeding beschikbaar gesteld.

Zomerkamp

Welke taken heb je als begeleider op kamp?

Dit ligt in eerste instantie bij de persoon zelf, wat je als begeleider zou willen doen. Maar als je alle taken bekijkt die op een kamp voorkomen, dan kun je denken aan helpen bij:

 • koken / boterham smeren / eten
 • spelletjes / opdrachten uitvoeren
 • naar wc gaan
 • rolstoel duwen / helpen bij staan
 • opstaan / naar bed gaan

Verder is het kamp in drieen gedeeld. Eerste deel is opbouwen (twee dagen), het kamp zelf (zeven dagen) en het afbreken, opruimen en schoonmaken (twee dagen). Er moet heel wat opgebouwd worden, omdat het slapen in tenten gebeurd, koken in een open tent en het regenprogramma zich in een grote speltent afspeelt.

Hoeveel begeleiders zijn er op kamp en wat zijn dit voor mensen?

Op kamp hebben we minimaal drie begeleiders per groep nodig. Verder is er iemand die zich bezig houdt met medicijnen. Ook zijn personen primair bezig met het klaarzetten en uitleggen van de spelletjes en activiteiten. En voor de fourage (eten) zijn twee personen verantwoordelijk, dus het inkopen, verdelen en klaarzetten ervan. En natuurlijk is er dan nog de kampleider die allerlei dingen tussendoor regelt.

Over de leeftijd, dit loopt aardig uiteen. De meeste zullen tussen de twintig en dertig jaar zitten, al zijn er ook begeleiders en leiding op kamp die ouder zijn.

Om een idee te geven van de dagelijkse bezigheden/werk van de mensen die op kamp meegaan:

 • studenten natuurlijk (uiteenlopende studies)
 • verzorgenden
 • instellingen en woongroepen voor jongeren
 • basis en middelbare scholen

Welke activiteiten worden er ondernomen op kamp?

Er worden erg veel spelletjes gedaan en ook hiervan een lijstje om een indruk te geven:

 • ratten en raven
 • stoorzendertje
 • tik- / ren- / balspelletjes
 • spelletjes in het bos
 • allerlei knutsel/teken bezigheden
 • zingen bij het kampvuur

Meestal leuke simpele spelletjes.

En er zijn ook diverse activiteiten, bijvoorbeeld:

 • zwemmen
 • bezoek aan een stad in de buurt
 • een excursie (als het mogelijk is)
 • een nachttocht voor de Scouts
 • een dropping/overlevingstocht/hike voor de Explorers

En dit alles zal te maken hebben met het thema dat gekozen is bij het kamp.

Moet je het hele kamp mee?

Voor jongeren die bij de scoutinggroep zitten, wordt deelname aan het gehele kamp (en ook de weekenden) als vanzelfsprekend gezien. Het is een wezenlijk onderdeel van de activiteiten dat bij Scouting hoort. Daarom zien we deelname aan deze activiteiten in principe als voorwaarde waaraan voldaan moet worden.

Voor begeleiding geldt dit niet, aangezien het om vrijwilligerswerk gaat en er veelal vrije tijd voor ingezet moet worden. Daarom vinden we het als groep al erg fijn wanneer mensen bijvoorbeeld de helft van het kamp mee kunnen. Dus nee, het is niet noodzakelijk dat je het hele kamp aanwezig bent. Alleen is het uiteraard voor zowel de begeleiding als de jongeren prettig als er niet te veel wisselingen zijn.

Is ervaring met kamperen en/of gehandicapten noodzakelijk?

Ook ervaring met kamperen en/of gehandicapte jongeren is niet noodzakelijk, al is het natuurlijk wel handig en mooi meegenomen als je die ervaring wel hebt.

Voorbereidingsdag of -weekend

Bij ieder kamp is er vaak een voorbereidingsdag of -weekend georganiseerd waarin tochten in het bos en in de stad worden uitgezet en de terrein indeling wordt bepaald. Verder werkt het voor teambuilding ook erg goed. En als je nieuw binnen het team bent, dan is het zeker aan te raden om hierbij aanwezig te zijn. Als het weekend gepland is, dan zijn details over het weekend te vinden bij de Agenda.