Ouder/Verzorger

Op deze pagina vindt u in het kort de belangrijkste informatie, of diverse links naar andere onderdelen van de website die voor u als ouder of verzorger van belang kunnen zijn.

Een nieuw lid

Mocht u voor uw zoon, dochter of pupil opzoek zijn naar een scoutinggroep, dan kan Scouting Luctor et Emergo wel eens een goede en leuke plek zijn. Alle leden binnen de groep hebben in meer of mindere mate een verstandelijke of meervoudige beperking, en daar kijken we dan ook vooral naar bij de groepsindeling. Hierbij speelt leeftijd een minder belangrijke rol, en is het niveau veel meer bepalend of er binnen de speltak aansluiting gevonden wordt. Kijk voor meer informatie over onze groep vooral nog bij de sectie ‘Informatie’

Indien u nog vragen heeft, interesse heeft of een keer wil komen kijken, neem dan contact op met de groepsbegeleider of met een van de speltakteamleiders. Ook is het mogelijk een keer mee te draaien samen met uw zoon, dochter of pupil om te kijken of er voldoende aansluiting is. Als daarna besloten wordt dat het past, geldt er nog een (kosteloze) proefperiode van 3 maanden.

Jaarschema

Het jaarschema kunt u vinden bij de sectie ‘Agenda’. Hier staan alle twee-wekelijkse bijeenkomsten voor Explorers en de maandelijkse bijeenkomsten voor de Welpen en Stam opgesomd, voor het huidige seizoen. De resterende reguliere bijeenkomsten binnen het seizoen zijn ook eenvoudig in te zien.

Speciale bijeenkomsten

Alle speciale bijeenkomsten zoals weekenden, kampen en extra bijeenkomsten staan niet opgenomen bij het jaarschema, aangezien we deze data niet altijd van te voren weten. Daarom staan deze los van de reguliere bijeenkomsten op de site vermeld. Bij iedere speciale bijeenkomst zal ook altijd de verzonden informatie terug te vinden zijn, net als de meest recente informatie omtrent de bijeenkomst.

Afmelding doorgeven

Afmeldingen dienen zo mogelijk ruim van te voren doorgegeven te worden. Dit i.v.m. eventuele inkoop van spel- of knutselmateriaal, wat bij een te late afmelding resulteert dit in onnodige kosten. Voor afmeldingen dient u contact op te nemen met de contactpersoon van je speltak (via mail), of bel tijdens een van de bijeenkomsten naar het clubhuis: 026 351 66 40.

Mocht afmelden te laat gebeuren (na de aangegeven deadline), dan heeft de groep al kosten gemaakt. Om deze kosten te dekken, wordt bij te laat afmelden bij de kampen de helft van de kosten in rekening gebracht, en bij de weekenden de totale kosten die de groep moet maken voor deelname.

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u uiteraard ook bij een van de contactpersonen terecht, of vraag het tijdens een van de bijeenkomsten aan een van de aanwezige pivo’s. Mocht deze u niet direct verder kunnen helpen, kan het alsnog door een contactpersoon opgepakt worden.