Contactinformatie

Vereniging Scouting Luctor et Emergo te Arnhem
B.E. Scoutinggroep, regio Klein Gelderland
voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
E: contact@scoutingluctor.nl

clubhuisBezoekadres clubhuis:
Diependalseweg 7
6813 GE Arnhem
T: 026 351 66 40
M: 06 519 541 16
Routebeschrijving

Verenigingsbestuur:

Algemene informatie vereniging:

  • Bank: NL54 INGB 0001 3963 33 t.n.v. Scouting Luctor et Emergo te Arnhem
  • KvK Centraal Gelderland, kantoor Arnhem: dossiernummer 09205152

Speltakken:

Afmelden voor een bijeenkomst vooraf via de contactpersoon van je speltak, of bel tijdens een bijeenkomst naar het clubhuis: 026 – 351 66 40

Stage:

Website:


Stichting Luctor et Emergo te Arnhem:

Ter ondersteuning van B.E. Scoutinggroep Luctor et Emergo
Voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

Zie voor compleet overzicht het ANBI profiel.

  • Bank: NL24 INGB 0004 4362 71 t.n.v. Scouting Luctor et Emergo te Arnhem
  • KvK Centraal Gelderland, kantoor Arnhem: dossiernummer 41047693
  • ANBI RSIN: 81 57 96 730, vestiging Arnhem ‘Ondernemingen’
    Luctor et Emergo Arnhem is aangewezen en geregistreerd als ‘algemeen nut beogende instelling’.