Bestuursvergadering

Vergadering van het bestuur waarin speltakoverstijgende zaken besproken worden.