ANBI profiel

Onderstaande tekst staat hier opgenomen vanwege de publicatieverplichting die geldt voor ANBI’s. En aangezien Stichting Luctor et Emergo een ANBI-status heeft, dient ook deze stichting aan de publicatieverplichting te voldoen.


 Algemene informatie

 • Rechtsvorm: Stichting
 • Statutaire naam: Stichting Luctor et Emergo Arnhem
 • Ook genoemd (handelsnaam): Scouting Luctor et Emergo Arnhem
 • Opgericht: 15 mei 1974
 • Profiel URL: www.scoutingluctor.nl/anbi
 • Statutaire zetel: Arnhem
 • KvK nummer: 41047693
 • RSIN: 815796730
 • Organisatie grootte/omzet: Tot €500.000
 • Doelgroep: Gehandicapten
 • Activiteiten:
  Zoals in de statuten vastgelegd is de Stichting Scouting Luctor et Emergo Arnhem er “ter behartiging van de belangen van de padvindersgroep Luctor et Emergo Arnhem” De oorspronkelijk informele vereniging is op 26 augustus 2009 omgezet in een  vereniging die de naam draagt Scouting “Luctor et Emergo”, statutair gevestigd te Arnhem.
  De stichting beheert en onderhoudt het clubhuis Luctor’s honk. Ook is in 2004 een uitbreiding en renovatie gerealiseerd.
  Inkomsten uit verhuur, schenkingen etc. worden ingezet om de financiële toekomst van Vereniging Luctor et Emergo te waarborgen; de stichting kan gezien worden als “steunfonds”. Daarbij dient naast financiële steun bij activiteiten van de Vereniging Luctor et Emergo, ook gedacht worden aan steun bij grote aanschaffingen zoals kampeeruitrusting.
  De stichting kent een vrijwilligersregeling die onder voorwaarden een vergoeding kan geven aan vrijwilligers van Vereniging Luctor et Emergo. Wellicht kenmerkend voor de vrijwilligers van de vereniging is dat er zelden een beroep op deze regeling wordt gedaan.
  Gelet op de één op één relatie tussen de stichting Scouting Luctor et Emergo Arnhem en de vereniging Luctor et Emergo volgt hierna informatie over de vereniging.

  • De vereniging Scouting Luctor et Emergo richt zich op activiteiten voor jongeren met een beperking:
   Zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij d.m.v. o.a. het Scouting  spelprogramma, spelthema ook integratie met de reguliere “valide” Scoutinggroepen: en andere jongeren organisaties wordt nagestreefd. Hiervoor organiseert de groep wekelijkse  bijeenkomsten en naast een aantal weekenden, jaarlijks een Pinkster- en zomerkamp.
   Ook voor onze “valide” begeleiding is onze doelgroep een zeer leerzame vrijetijdsbesteding.
   De doelstelling is dat alle jongeren met een beperking ongeacht religie of overtuiging, niet gebonden aan de leeftijdsindeling zoals binnen reguliere Scoutinggroepen gebruikelijk het Scoutingspel kunnen spelen. Daartoe wordt een indeling voor onze spelteams in niveaus i.p.v. leeftijdsgroepen gehanteerd.
   Tevens biedt de groep als erkende Calibris opleidingsplek aan studenten een waardevolle stagemogelijkheid, zowel op MBO als HBO niveau. Ook in het traject van de maatschappelijke stage-opdrachten binnen het VO biedt onze groep mogelijkheden.
   Alle begeleiding/bestuur/staf zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris. De groep werk samen met de Vrijwillige inzet Arnhem (voorheen Vrijwilligers Centrale). De groep is ingeschreven bij Zorgbelang Gelderland.
   Daarnaast wordt de groep door bedrijven gekozen als activiteit voor maatschappelijk ondernemen door personeelsactiviteiten te organiseren (teambuildingsactiviteit).
   Ook heeft de groep goede contacten met plaatselijke Rotary en Soroptimisten clubs, en werkt mee aan de NL-doet-actie, die door hun inzet onze organisatie mede mogelijk maken.
 • Subcategorie I: Gehandicaptenzorg
 • Subcategorie II: Sport & recreatie
 • Subcategorie III: Kinderen

Organisatie / bestuurders Stichting Luctor et Emergo

 • Aantal bestuursleden: 5
 • Is er een directie/dagelijks bestuur: Nee
 • Is er een persoon in dienst?: Nee
 • Is er een raad van commissarissen/toezicht?: Nee
 • Bestuur (functie, naam, salaris)
  • Voorzitter: vacant (geen salaris)
  • Secretaris: Dhr. W.M. Hogenstijn (geen salaris)
  • Penningmeester: Mevr. A. van Griethuizen-Brinkman (geen salaris)
  • Lid: Dhr. W. Lemmens (geen salaris)
  • Lid: Dhr. A. Wolters (geen salaris)

Contactinformatie Stichting Luctor et Emergo

Financieel

 • Balans:
Activa Passiva
Gebouw / verbouwing € 76.485,00
Inrichting / inventaris € 5.486,31
Leningen / spaartegoeden € 43.693,24
Bank € 1.595,61
Crediteuren  € 0
Debiteuren € 5.500
Eigen vermogen € 131.273,90
Resultaat + € 1.486,26 +
Totaal € 132.760,16 € 132.760,16
 • Staat van baten en lasten:
Lasten Baten
Verhuur gebouw € 10.740,00
Schenkingen € 2.011,62
Kosten gebouw € 8.404,54
Toekenning Scouting Luctor € 3.000
Diverse kosten € 139,18
Resultaat / winst € 1.486,26 + +
Totaal € 12.751,62 € 12.751,62

Toelichting: het resultaat is dit jaar per saldo positief, de winst wordt aangewend om de in voorgaande jaren opgelopen achterstand in de opbouw van de reserveringspost “onderhoud” in te lopen.

Overig

Controleer ANBI status (directe url). Ook handmatig op te vragen via: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/