Helaas ook nu nog geen bijeenkomsten

Beste ouders, verzorgers, leden,

We hebben afgelopen zaterdag als spelteam overleg gehad over het opstarten van de bijeenkomsten. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties op onze vraag rondom het al dan niet verantwoord kunnen opstarten van de bijeenkomsten en de huidige ontwikkeling met betrekking tot het coronavirus hebben wij helaas moeten beslissen om het weer opstarten van onze bijeenkomsten uit te moeten stellen naar een nog niet nader te bepalen datum. Wij zullen als spelteam regelmatig contact hebben en nagaan in hoeverre er zicht komt op het weer kunnen opstarten van de bijeenkomsten. Indien de mogelijkheid zich aandient, zullen wij jullie hiervan op de hoogte stellen.

Daarnaast hebben wij gesproken over de contributie in deze coronatijd.  Dit is een taak voor ons bestuur, maar ook u en wij vinden hier iets van. In aansluiting hierop heeft ons bestuur besloten door de doorlopende kosten, om u te vragen de reeds betaalde contributies ongemoeid te laten. Voor de bijeenkomsten die vanaf 01 september 2020 nog niet door kunnen gaan, kunt u de contributie op basis van vrijwilligheid gaan voldoen.

Wij hadden natuurlijk gehoopt na een lange periode van noodzakelijke afstand elkaar weer te kunnen gaan ontmoeten. Helaas is dit voor onze doelgroep momenteel nog steeds niet verantwoord mogelijk.

Groetjes en hopelijk tot snel!!
Spelteam Luctor